Web counter

Thursday, 15 June 2017

Interviu cu jurnalistul Mihai Eminescu pentru publicareSent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Lucretia Berzintu <lucretia15062013@yahoo.com>
Date: 14 June 2017 at 20:04:52 BST
Subject: Interviu cu jurnalistul Mihai Eminescu pentru publicare
Reply-To: Lucretia Berzintu <lucretia15062013@yahoo.com>

Interviu cu Mihai Eminescu – In memoriam 
By Lucretia Berzintu
            
Domnul Mihai Eminescu, va răspunde la câteva întrebări jurnalistice având în vedere ca fost si ziarist  timp de șase ani la cotidianul "Timpul", începând din toamna anului 1877.
1.    Lucreția Berzintu:  - Care este părerea dumneavoastră despre politica ce se face în România?
Mihai Eminescu: - „Părerea mea individuală, în care nu oblig pe nimeni de-a crede, e că politica ce se face azi în România și dintr-o parte și dintr-alta e o politică necoaptă, căci pentru adevărata și deplina înțelegere a instituțiilor noastre de azi ne trebuie o generațiune ce-avem de-a o crește de-acu-nainte. Eu las lumea ca să meargă cum îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele țării e creșterea morală a generațiunii tinere și a generațiunii ce va veni. Nu caut adepți la ideea cea întâi, dar la cea de a doua sufletul meu ține ca la el însuși."(a) 
2.      - În ce ar consta interesul pentru patria noastră?
-          "Interesul practic pentru patria noastră ar consta, cred, în înlăturarea teoretică a oricărei îndreptățiri pentru importul necritic de instituții străine, care nu sunt altceva decât organizații specifice ale societății omenești în lupta pentru existență, care pot fi preluate în principiile lor generale, dar a căror cazuistică trebuie să rezulte în mod empiric din relațiile dintre popor și țară. Nu mă pot pronunța acum mai pe larg asupra acestui subiect, el mi-a ocupat însă cea mai mare parte din cugetarea proprie și din studii."(b) 
3.    - De-a lungul anilor societatea româmească s-a lovit și de anumite nulități politice. Jurnaliștii români au scris, direct, despre numeroase cazuri de putregaiuri din sistem, investigând diferite cazuri de corupție ș.a.  Ce părere aveți despre limbajul jurnaliștilor români,  folosit în articolele lor, contra unor aleși ai noștri, care, în loc să vadă de interesele poporului român, mai degrabă își văd de interesele personale?
 -    „Suntem noi oare de vină dacă adevărul curat, spus neted, e deja o injurie? Ne propunem câteodată a fi foarte urbani – ce folos? Adevărul simplu, descoperirea simplă a neștiinței și a mărginirii multora din partidul la putere este deja o atingere. Cauza e simplă. Nu sunt oamenii la locul lor, nu sunt ceea ce reprezintă. Compararea între ceea ce sunt într-adevăr, nimica toată, și ceea ce reprezintă, demnități înalte ale statului, excitează deja râsul și ironia cititorilor, încât o vină din partea noastră, o intenție de a ponegri, nu există defel."(c) 
4.    - Care este știința guvernării, vis-à-vis de natura poporului nostru?
-          „Natura poporului, instinctele și înclinările lui moștenite, geniul lui, care adesea, neconștiut, urmărește o idee pe când țese la războiul vremii, acestea să fie determinante în viața unui stat, nu maimuțarea legilor și obiceielor străine. Deci, din acest punct de vedere, arta de-a guverna e știința de-a ne adapta naturii poporului, a surprinde oarecum stadiul de dezvoltare în care se află și a-l face să meargă liniștit și cu mai mare siguranță pe calea pe care-a apucat."(d) 
5.    – Ce soluție ar fi contra tuturor relelor din România?
-      „Un singur remediu există în adevăr în contra acestor rele, dar trebuie aplicat cu toată rigoarea, cu tot exclusivismul: munca, acest corelat mecanic al adevărului; adevărul, acest corelat intelectual al muncii. Dar muncă, nu nimicuri, nu mânare de muști la apă; și adevăr, nu fraze lustruite și negustorie de vorbe."(e) 
6.    – Despre influența învățământului asupra caracterului , ce ne puteți spune?
-          „Ar fi de prisos a discuta teza că omul e în esența lui o ființă eminamente ideală. Ceea ce face un om de bună voie, sub impulsul naturii sale morale, nu seamănă nicicând cu ceea ce face silit, numai pentru plată sau numai pentru câștig. Se vede dar câtă importanță are educația care tocmai îl deprinde a face de bună voie, fără speranță de plată sau teamă de pedeapsă, ceea ce e bun, drept, adevărat. Învățătura numai ca atare nu are a face cu creșterea. Învățând pe de rost numirile tuturor orașelor de pe pământ și toate formulele chimice, toate numele speciilor de plante și de animale, această masă de cunoștințe, oricât de nouă ar fi pentru o inteligență, n-o fac nici mai iubitoare de adevăr, nici îndemânatică de a judeca și de a distinge drept de strâmb. Învățătura consistă în mulțimea celor știute, cultura în multilateralitatea cunoștințelor, creșterea nu consistă nici într-una, nici într-alta. Ea consistă în influența continuă pe care o au lucrurile învățate asupra caracterului și în disciplinarea inteligenței. Când aceste două lipsesc, oricât de multe și-ar fi aproriat capul în mod mecanic, omul simte în sine un gol moral, care din toate e cel mai insuportabil și care conduce mintea nedisciplinată la cele mai triste abateri."(f)
 

Bibliografie:
a.     G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol.III, p.44, Ed. Minerva, Biblioteca pentru toți, București, 1985;
b.     Eminescu, Opere, vol. XVI, p.46. Corespondența. Documentar. Ed. Academiei, București, 1989;
c.     Eminescu, Opere, vol.XVI, p.46. Corespondența. Documentar. Ed. Academiei, București, 1989;
d.     Eminescu, Opere, vol. X, p. 30, publicistică 1 noiembrie 1877, Ed. Academiei, București, 1980;
e.     Eminescu, Opere, vol. III, p. 146, publicistică 1882 – 1883, 1888 – 1889, Ed. Academiei, București, 1985;
f.      Eminescu, Opere, vol. XI, p. 307, publicistică 17 februarie – 31 decembrie 1880, Ed. Academiei, București, 1984.

Tuesday, 13 June 2017

Fwd: Adoption of the EESC opinion SOC/559 "Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work" / Adoption de l'avis du CESE "Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ouSent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: "EESC - Section for Employment, Social Affairs and Citizenship" <soc-events@eesc.europa.eu>
Date: 12 June 2017 at 13:32:49 BST
To: ionelaflood@gmail.com
Subject: Adoption of the EESC opinion SOC/559 "Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work" / Adoption de l'avis du CESE "Protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou
Reply-To: <soc-events@eesc.europa.eu>

Click here if you are having trouble viewing this message.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
 
Dear Madam,
Dear Sir, 
 
At its 526th plenary session, held on 31 May and 1 June 2017, the European Economic and Social Committee adopted the following opinion, available in all language versions:
 
The EESC consider that the European Commission should carry out an impact assessment of a possible inclusion of substances which are toxic for reproduction in the scope of its Carcinogens and Mutagens Directive (CMD). The Committee also recommended that the last batch of the revision of the directive, planned for 2018, should pay greater attention to occupational carcinogenic exposures affecting women.The EESC asked for a binding occupational exposure limit value (BOEL) to be adopted for formaldehyde as a potentially cancerogenic substance and called on the Commission to improve the common methodology used to determine the BOELs in the CMD, in consultation with social partners, Member States and other stakeholders.
For all persons who have been exposed to carcinogens at their place of work, the EESC considers it necessary to set up programmes of life-long health surveillance, within the framework of national social security or public health systems.
As part of measures to improve the protection of workers from carcinogens, mutagens and reprotoxic substances, the EESC also urged Member States to ensure that labour inspectorates have sufficient financial and human resources to carry out their duties.
 
 
Yours sincerely,
 
 
Pavel Trantina

President of the Section for
Employment, Social Affairs and Citizenship
(SOC)
Chère Madame,
Cher Monsieur,
 
Lors de sa 526e session plénière des 31 mai et 1er juin 2017, le Comité économique et social européen a adopté les avis suivants, disponible dans toutes les versions linguistiques:
 
 
Le CESE considère que la Commission européenne devrait procéder à une analyse d'impact d'une éventuelle inclusion de substances toxiques pour la reproduction dans le cadre de sa directive Cancérogènes et mutagènes (CMD). Le Comité a également recommandé que le dernier lot de la révision de la directive, prévue pour 2018, devrait accorder une plus grande attention aux expositions cancérogènes professionnelles affectant les femmes. Le CESE a demandé qu'une valeur limite d'exposition professionnelle obligatoire (BOEL) soit adoptée pour le formaldéhyde en tant que potentiellement cancérogène et a demandé à la Commission d'améliorer la méthodologie commune utilisée pour déterminer les BOEL dans le CMD, en consultation avec les partenaires sociaux, les États membres et les autres parties prenantes.
Pour toutes les personnes qui ont été exposées à des agents cancérogènes sur leur lieu de travail, le CESE estime qu'il est nécessaire de mettre en place des programmes de surveillance sanitaire tout au long de la vie, dans le cadre de la sécurité sociale nationale ou des systèmes de santé publique.
Dans le cadre des mesures visant à améliorer la protection des travailleurs contre les substances cancérigènes, les mutagènes et les substances reprotoxiques, le CESE a également invité les États membres à veiller à ce que les inspections du travail disposent de ressources financières et humaines suffisantes pour s'acquitter de leurs tâches.

 
Bien à vous,
 
Pavel Trantina
 
Président de la section spécialiséee
Emploi, affaires sociales et citoyenneté
(SOC)
 
 

European Economic and Social Committee / Comité économique et social européen
Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles
 
   
 
 

Sunday, 4 June 2017

„Primăvara vieneză” – Ziua Europei – sărbătoare literară la Viena -Adriana Weimer


 

Fiecare întâlnire literară este o bucurie și un real câștig pentru scriitori, pentru carte și mai ales pentru literatură, cu atât mai mult cu cât întâlnirea literară implică scriitori români de pretutindeni: este vorba despre evenimentul cultural „Primăvara vieneză" – „Ziua Literară" / „Rumanischer Literatur Tag" – de la Viena, Austria, organizat duminică, 14 mai 2017, între orele14.00 – 17.00la Schwarzberg din Viena (Schwarzenbergplatz 10, o locație excelentă)de către Radio TV UNIREA" și revista „UNIREA" din Viena, reprezentate de domnul Ioan Godja –jurnalist și promotor cultural, animator activ și neobosit al viețiitradiționale, culturale și literare românești la Viena, alături de inimoasa doamnă Norica Godja.

Ediția din acest an a evenimentului cultural „Primăvara vieneză" – „Ziua Literară" / „Rumanischer Literatur Tag", ofrumoasă întâlnire culturală și literară – s-a desfășurat sub auspiciile „Zilei Europei", sărbătorită anual de către comunitatea românească din Viena, la invitaţia domnului Ioan Godja (din Sighetu Marmației, stabilit în Wiener Neustadt) și a cuprins excepționale momente de literatură – recitaluri de poezieprezentări de carte, prezentări de reviste literare –expoziții și prezentări de artă plastică, un recital de muzică clasică la pian,susținut de Adela Liculescu, și emoționantă piesă de teatru„Janka", de Oscar Speace, pusă în scenă de regizorul Ioan Dorel Todea, de la Teatrul Centrului Cultural Sighetu Marmației.

În acest amplu context al „Zilei Literare" din acest an de la Viena, domnul Ioan Godja le-a prezentat scriitorilor, artiștilor plastici și actorilor prezenți numărul dublu al revistei „UNIREA" din Viena – Nr. 4-5 / 2017 (al cărei director este, redactor șef fiind Adriana Weimer din Lugoj), apărut de curând, iar corectare, redactare este domnul Nicolae Băciuț din Tg. Mureș)

Apoi, scriitorii prezenți au vorbit despre activitatea literară pe care o desfășoară și despre cărțile lor, citind poezii din cărțile de autor.

Dintre scriitorii prezenți la eveniment, îl menționăm pe traducătorul Zorin Diaconescu (membru al Societății Scriitorilor „Conexiuni" din Bistrița), care a prezentat volumelor „Malul Tăcerii" și "Duminica în Manhattan" semnate de Dorel Cosma, antologia „Conexiuni în Martie" și, în premieră, primul număr al revistei „Conexiuni Literare". Mai menționăm prezența scriitorilor Ionela Flood din Anglia, (vicepreședinte la RadioTV Unirea-Austria și președinte a Societății Culturale Românca din Londra), Silvana Andrada Tcacenco Vasilescu (București) șiPuiu Răducanu (președintele U.A.P sucursala din Râmnicu Vâlcea).

Din Lugoj, România, la „Ziua Literară" din Viena, din 14 mai 2017, au participat scriitorii: Adriana Weimer (membră a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, redactor șef al revistei „UNIREA" din Viena, redactor la ziarul „Actualitatea" și la revista „Actualitatea literară" din Lugoj, secretar general de redacție la revista „Sintagme literare", autoare a opt volume de poezie), Nicolae Silade (directorul ziarului „Actualitatea" și al revistei „Actualitatea literară" din Lugoj, autor a patru volume de poezie) și prof. dr. Ela Iakab (redactor la ziarul „Actualitatea" și la revista „Actualitatea literară" din Lugoj, critic literar, traducător, autoarea unei monografii a operei lui Tudor Arghezi).

În prima zi a evenimentului cultural „Primăvara vieneză" – „Ziua Europei" din acest an – sâmbătă, 13 mai 2017 –, în parcul „Prater" din Viena, un reper turistic şi cultural, s-a desfășurat parada portului popular, urmată de un program muzical susținut de artiști și grupuri de dansatori din Austria și România, cărora li s-a alăturat, cu un recital, cunoscutul solist bistrițean Petre Petruse (de la Ansamblul Profesionist „Cununa de pe Someş").  

Apoi, sâmbătă seara, 13 mai 2017, în sala de concerte din Wiener Neustadt, a avut loc „Balul Primăverii", pe tot parcursul acestui eveniment fiind vizitate standuri expoziționale de pictură, sculptură și meșteșug tradițional, nelipsind nici arta culinară.

Amfitrionul acestui frumos eveniment vienez, Ioan Godja, a subliniat: „Noi am sărbătorit zece ediții la rând a «Primăverii primăverii» sub numele de «Ziua Europei», la Poarta Maramureșană, un simbol românesc care se află în parcul vienez, așa-numitul Böhmischer Prater".

Pot confirma și eu reușita „Zilei Europei" organizată, zece ediții, la Viena de către jurnalistul Ioan Godja, la invitația căruia am avut bucuria de a participa la mai multe ediții ale acetui eveniment cultural; și cu această ocazie, îi aduc deosebite mulțimiri domnului Ioan Godja și soției domniei sale Norica Godja, pentru implicarea maximă și buna organizare a „Zilei Europei" la Viena. La Mulți Ani și Multe Ediții!

 

 

 

 

 

 

 

 

"Primavara vieneză" la Viena-Wien-Vienna-Austria - organizatori: RTV "UNIREA" & revista "UNIREA" din Viena - coordonator: Ioan Godja - 12-14 mai 2017 -video 1-6 & foto by Adriana Weimer

https://youtu.be/a4rvzjxLLV4

https://youtu.be/CG4uh1RgYnY

https://youtu.be/mIlrz7aNqGM

https://youtu.be/pFkm6VMUK64

https://youtu.be/aRKfDorihMk

https://youtu.be/3ws5TLoheHs

https://youtu.be/GX8cGtdmjXU

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1539938286038141.1073743252.100000659544298&type=1&l=b7336d8d1e

 

 

 


Sent from my iPhone