Web counter

Thursday, 27 March 2014

Aniversare Unirea Basarabiei cu România-27 martie 1918

 
 
Astăzi, 27 martie 2014, aniversăm Unirea Basarabiei cu România, moment istoric prin care teritoriul estic al principatului Moldovei a revenit în componenţa teritorială a României, după ce fusese alipit în 1812 Imperiului Ţarist. Votul dat de Sfatul Ţării (instituţia legislativă a regiunii) la 27 martie 1918 pentru unirea Basarabiei cu România a consfinţit atunci dorinţa firească a românilor de reîntregire şi a evidenţiat durabilitatea legăturilor lingvistice şi istorice, care au depăşit bariere şi frontiere. De altfel, Basarabia a fost prima dintre provinciile istorice româneşti care s-a alăturat României în 1918, deschizând atunci calea revenirii celorlalte provincii istorice la România (Ardealul, Crişana, Banatul, Maramureşul şi Bucovina). Punctul 6 din această decizie de unire cu România stipula că „drepturile minorităţilor urmau să fie garantate prin lege şi respectate în statul român”. România a avut un respect constant pentru drepturile minorităţilor naţionale şi garantează şi respectă şi în prezent, cu convingere şi în conformitate cu reglementările internaţionale, drepturile minorităţilor din România.

La aproape un secol de la acest episod de mare însemnătate istorică pentru România şi Republica Moldova, românii de pe ambele maluri ale Prutului continuă să fie legaţi prin limbă, cultură, istorie, tradiţii şi legături profunde de prietenie şi cooperare. Această legătură specială continuă prin fiecare generaţie, care face o punte între România şi Republica Moldova prin limba şi cultura română.

Departamentul Politici pentru Relaţia cu Români de Pretutindeni va continua să sprijine dezvoltarea şi consolidarea identităţii culturale româneşti în Republica Moldova, stat vecin şi partener unde limba şi cultura română constituie baza manifestărilor identitare.

Onorăm astăzi determinarea şi deciziile ferme ale predecesorilor noştri, care au făcut posibilă reunirea românilor într-un singur stat şi au făcut din această apropiere a românilor misiunea lor de durată. Ne exprimăm speranţa că, în curând, România şi Republica Moldova se vor regăsi în cadrul Uniunii Europene, unde vor avea ocazia să prezinte, împreună, caracterul cultural şi identitar comun al românilor din România şi Republica Moldova, arătând Europei întregi importanţa acestei comuniuni de limbă şi istorie, valori ale aceleiaşi identităţi.

No comments:

Post a Comment