Web counter

Tuesday, 15 February 2011

Conferinţa Internaţională “ Piețele financiare în contextul paradigmei noii economii”

13-14.05. 2011

Organizată de

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRARE A AFACERILOR (FEAA)
din cadrul Universităţii de Vest, Timişoara

FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI (FABBV)
din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti,

SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE BANAT-CRIŞANA

ŞCOALA DOCTORALĂ
din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor

CENTRUL DE CERCETARE ÎN FINANŢE ŞI MONEDĂ „ANGHEL RUGINĂ”
din cadrul Catedrei de Finanţe, Facultatea de Economie şi de Administrare a AfacerilorAceastă conferinţă internaţională şi multidisciplinară încurajează participarea cadrelor didactice şi a tinerilor cercetători care au preocupări ştiinţifice în următoarele domenii:
- pieţe financiare;
- criza financiară şi dezechilibrele globale;
- intermediere financiară modernă;
- fluxurile de capital şi impactul lor;
- Investiţiile Străine Directe în contextul globalizării - studii de caz;
- stabilitatea sistemului financiar;
- criza actuală a teoriei economice şi Noua macroeconomie;
- calitatea politicilor publice pentru o dezvoltare durabilă;
- noii determinanţi ai creşterii în contextul societăţii bazate pe cunoaştere;
- orice altă temă relevantă.

Termene importante:
28 februarie 2011 – transmiterea lucrărilor
5 aprilie 2011 – notificarea participanţilor asupra lucrărilor acceptate/respinse
25 aprilie 2011 – plata şi confirmarea taxei de participare - 60 EURO/lucrare sau echivalentul in lei la cursul zilei – şi transmiterea formularului de înscriere la conferinţă la adresa de e¬mail corespunzătoare secţiunii aferente.

Instrucţiuni de redactare:
Lucrările vor fi redactate în limba engleză respectând instrucţiunile ataşate (a se vedea documentul authors’ guidelines.).
Lucrările selectate de comitetul ştiinţific se vor publica într-un volum supliment al Revistei Timisoara Journal of Economics, recunoscută CNCSIS, categoria “B+” şi indexată BDI (Ulrich’s Periodicals Directory) sau în revista Piaţa de Capital, ISSN 1842-3981.

Publicarea lucrărilor acceptate este condiţionată de prezentarea acestora în cadrul programului conferinţei.

Înscriere:
Înscrierea la Conferinţă se realizează prin completarea formularului aferent şi trimiterea acestuia împreună cu lucrările pe adresele de e-mail indicate pentru fiecare secţiune.Secţiune Persoana de contact Adresa de email
Piețe financiare Prep.drd. Mura Ovidiu fmcnep_financial_markets@yahoo.com
Finanțe publice şi private Asist.drd. Crâşneac Alexandru fmcnep_pp_finance@yahoo.com
Creștere economică Asist.dr. Năchescu Miruna fmcnep_economic_growth@yahoo.com
Tineri cercetători Prep.drd. Boţoc Claudiu fmcnep_young_researchers@yahoo.com


Fiecare participant se poate înscrie la conferinţă cu maxim două lucrări în calitate de autor/coautor.
Informaţii detaliate se pot găsi pe site-ul conferinţei http://www.feaa.uvt.ro/fmcnep/


Comitetul de Organizare

No comments:

Post a Comment